ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ The Monster Lyrics in Kannada | KGF Chapter 2 | Adithi Sagar

(ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್) The Monster Lyrics in Kannada:- Check out the full lyrics of the song titled “The Monster” sung by Adithi Sagar from album – KGF Chapter 2 on this page.

Lyrics are available in:

Here are all the details of The Monster song that you need to know about.

PARTICULARS DETAILS
Release 2022
Song Title ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ | The Monster
Lyrics Adithi Sagar
Singer Adithi Sagar
Music Ravi Basrur
Music Label Lahari Music
Stars Yash, Srinidhi Shetty
Album/Movie KGF Chapter 2

 

Hindi & English ‘The Monster Lyrics‘ from the 2022 released album that has been sung by Adithi Sagar are down below. The song lyrics have been written by Adithi Sagar and the music is the composition of Ravi Basrur.

 (ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್) The Monster Lyrics

ಬಂದ ಬಂದ ಬಂದ ಬಂದ ಬಂದ
ಆಯ ಆಯ ಒಚ್ಚಡು ರಾಯ್
ವನ್ನು ವನ್ನು ವನ್ನು ವನ್ನು
ವಂದನ್ ವಂದನ್ ವಂದಿತನ್ ಪಾರ್

ಓಡು ಓಡು ಓಡು ಓಡು ಪರಗೆಟ್ಟು ರಾಯ್
ನಿಲಪಡಕು ನಿಲಬೇಡ ನಿಕ್ಕಲ್ಲೋ ನಿಕ್ಕಾದೆ ಇಸ್ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ ಕಾದೆ
ಹೊನೆಕ ನಹಿ

He Be Walking On Fire
Making It Rain
All At The Same Time

He’s A Mamas Boy
The Ladies Love Him
Doesn’t Make Him Any Sympathetic

Boom! Goes A Bullet In One’s Brain
Boom! In Another Man’s Head
Boom Boom Boom
Don’t Start A War
Not With The Rocking Star

He’s Hustlin, He Bleedin
Don’t Stop Till He Finished
Not A People Pleaser

He’s A Hunter He Kills
He A Leader He Leads Us
That Profile Is Only His Teaser

Everybody Is A Gangster
Till You See The Monster

The Monster Song Video

1 thought on “ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ The Monster Lyrics in Kannada | KGF Chapter 2 | Adithi Sagar”

Leave a Comment