ਸੂਟ Suit Lyrics in punjabi | Kaka

(ਸੂਟ) Suit Lyrics in punjabi:- Check out the full lyrics of the song titled “Suit” sung by Kaka from album – Another Side on this page.

Lyrics are available in:

Here are all the details of Suit song that you need to know about.

PARTICULARS DETAILS
Song Title ਸੂਟ | Suit
Singer Kaka
Lyrics Suit
Music Agaazz Music
Music Label Warner Music India
Stars Kaka
Album/Movie Another Side

 

Hindi & English ‘Suit Lyrics‘ from the album – Another Side that has been sung by Kaka are down below. The song lyrics have been written by Kaka and the music is the composition of Agaazz Music.

(ਸੂਟ) Suit Suit kaka Lyrics

 

ਨੀਲੇ ਨੀਲੇ ਸੂਟ ਵਾਲੀਏ
ਬਸ ਨੂ ਉਦੀਕਦੀ ਏ ਕਿਉੰ
ਦਫਤਰ ਨੂ ਚਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਬਸ ਚ ਹੋ ਜੇਂਗੀ ਲੇਟ ਤੂ

ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ
ਬਦਲਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ
ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਝੱਪੀ ਪਾਇਆ ਲਾਈ
ਨਕ ਜੇਹਾ ਚਢੌਣੀ ਏ
ਤਿਉਦਿਆ ਤੂ ਪਉਨੀਐ ॥
ਨੀ ਤੂ ਤੇਰੀ ਆਕੜ ਨੀ ਖਾ ਲਾਈ

ਤੂ ਦੇਖਿ ਪੜੀਆਂ ਨ ਕੰਨੀਆਂ
ਤੂ ਦੇਖਿ ਪੜੀਆਂ ਨ ਕੰਨੀਆਂ
ਮੈਨੁ ਦੇਖਨ ਦੇ ਤੇਰਾ ਮੁਹ

ਪੀਲੇ ਪੀਲੇ ਸੂਟ ਵਾਲੀਏ
ਬਸ ਨੂ ਉਦੀਕਦੀ ਏ ਕਿਉੰ
ਦਫਤਰ ਨੂ ਚਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਬਸ ਚ ਹੋ ਜੇਂਗੀ ਲੇਟ ਤੂ

ਹੋਇ ਜੰਡੀ ਡੇਰ ਮਾੜੀ
ਭੀਜ ਜੇਂਗੀ ਖਾਦੀ ਕਹਦੀ
ਭੀਜ ਕੇ ਤੂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਸੀਨ ਲਗੇਗੀ
ਸਰੇਆਂ ਨੇ ਅੱਖ ਤੇਰੇ ਉੱਟੇ ਆ ਟਾਕਾਨੀ
ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਦੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਵੇਗੀ

ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੀਨਾਂ ਨੇ ਫੋਜਣ ਬਾਣੀਆ
ਫੋਜਨ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੀਆੰ ਨ ਬਾਣੀਆ
ਰਬ ਜਾਨੇ ਮੇਰੀ ਕੀ ਬਾਨੂ

ਲਾਲ ਲਾਲ ਸੂਟ ਵਾਲੀਏ
ਬਸ ਨੂ ਉਦੀਕਦੀ ਏ ਕਿਉੰ
ਦਫਤਰ ਨੂ ਚਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਬਸ ਚ ਹੋ ਜੇਂਗੀ ਲੇਟ ਤੂ

ਤੂ ਹੀ ਏ ਸਹਾਰਾ ਤੇਰਾ ਬੀਨਾ ਨੀ ਗੁਜਾਰਾ
ਬਸ ਤੇਰੇ ਪਿਛੇ ਦਫਤਰ ਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਏ
ਬੌਸ ਨੂ ਬੁਲੇਖਾ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਬਦਲੀ ਏ
ਮੈਂ ਤਨ ਤੇਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਵਾਟੇ ਵਿਕਿਆ ਹੋਆ ਏ

ਅਣਖ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਮਣੀਆ
ਅਣਖ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਮਣੀਆ
ਨਾਗਾ ਜੈਸਾ ਮੇਰਾ ਲੂੰ ਲੂੰ

ਚਿਟੇ ਚਿਟੇ ਸੂਟ ਵਾਲੀਏ
ਬਸ ਨੂ ਉਦੀਕਦੀ ਏ ਕਿਉੰ
ਦਫਤਰ ਨੂ ਚਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਬਸ ਚ ਹੋ ਜੇਂਗੀ ਲੇਟ ਤੂ

ਕਿਨੀ ਕੇ ਸੁਨਵਨ ਗਲ ਕਿਨੀ ਕੇ ਲੁਕਾਵਨ
ਕਿਵੇਨ ਕਰੇਗੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਏ ਦਰ ਲਗਦੇ
ਤੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਿਰੀ ਤੇ ਲਗਦਾ ਨਾ ਦਿਲ
ਨਾ ਹੀ ਦਫਤਰ ਚ ਲਗੇ ਨਾ ਹੀ ਘਰ ਲਗਦੇ

ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਤੂ ਡੋਇਣ ਜਾਨੀਆਂ
ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਤੂ ਡੋਇਣ ਜਾਨੀਆਂ
ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ

ਪਿੰਕ ਪਿੰਕ ਸੂਟ ਵਾਲੀਏ
ਬਸ ਨੂ ਉਦੀਕਦੀ ਏ ਕਿਉੰ
ਦਫਤਰ ਨੂ ਚਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਬਸ ਚ ਹੋ ਜੇਂਗੀ ਲੇਟ ਤੂ

ਲਨਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ
ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ
ਪਰ ਏਨਾ ਤੁਟਕੇ ਨੀ ਮਾਰ ਸੱਕਿਆ
ਪੂਰੈ ਜੋਰ ਲਾਇਆ ਬਾਸ ਮੇਲ ਆਈਦ ਮਿਲਿ ॥
ਤੇਰਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਨਾਈ ਪਤਾ ਕਰ ਸੱਕਿਆ

ਗਲਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਭਜਾਨੀਆਂ
ਗਲਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਭਜਾਨੀਆਂ
ਤੂ ਭੇਜ ਦੀ ਬੇਸ਼ਕ ਹਮੰ ਹਮਮ

ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ

Suit Suit kaka Song Video

4 thoughts on “ਸੂਟ Suit Lyrics in punjabi | Kaka”

Leave a Comment