शिकायतें Shikayatan Lyrics in Hindi | Nimrat Khaira

(शिकायतें) Shikayatan Lyrics in Hindi:- Check out the full lyrics of the song titled “Shikayatan” sung by Nimrat Khaira from album – Shikayatan on this page.

Lyrics are available in:

Here are all the details of Shikayatan song that you need to know about.

PARTICULARS DETAILS
Song Title शिकायतें | Shikayatan
Singer Nimrat Khaira
Lyrics Rony Ajnali & Gill Machrai
Music Desi Crew
Music Label Brown Studios
Stars Nimrat Khaira
Album/Movie Shikayatan

 

Hindi & English ‘Shikayatan Lyrics‘ from the album – Shikayatan that has been sung by Nimrat Khaira are down below. The song lyrics have been written by Nimrat Khaira and the music is the composition of Nimrat Khaira.

(शिकायतें ) Shikayatan Nimrat Khaira Lyrics

 

णार छद गि सुनखी होर कि बाल्द
किथोन लभ जु हुसन तैनु मेरे नाल द
णार छद गि सुनखी होर कि बाल्द
किथोन लभ जु हुसन तैनु मेरे नाल द

हो जिह्न मोदन उत्ते खदे बन थन सोह्नेय
वे आउन तेरियन्
आउन तेरियन शिकायतें बन्द बन सोह्नेय
वे आउन तेरियन्
आउन तेरियन शिकायतें बन्द बन सोह्नेय
वे आउन तेरियन्

चित्ते कुर्ते ते लाके ऐन्कन तु कालियन्

लङ्हेय सि हथ वे मुछन ते फेर के
हाले जद्द मेरी वि फृएन्द निक्लि
पुछ्दा सि हाल कल जिह्नु घेर के
मेथोन खिच्ने पैने अए कन्न सोह्नेय
वे आउन तेरियन्
आउन तेरियन शिकायतें बन्द बन सोह्नेय
वे आउन तेरियन्
आउन तेरियन शिकायतें बन्द बन सोह्नेय
वे आउन तेरियन्

चन्न चन्न आख के बुलौन वलेय
हुन्न केह्द चन्न नु ग्रहन लगेय
जे न मेरे बिना जान तेरी हथन च सि औन्दि

हुन्न किह्न जान जान केहन लग्गेय
सुन किह्दियन पैरन छन छन सोह्नेय
वे आउन तेरियन्
आउन तेरियन शिकायतें बन्द बन सोह्नेय
वे आउन तेरियन्
आउन तेरियन शिकायतें बन्द बन सोह्नेय
वे आउन तेरियन्

इक गल्ल उत्ते कर लयी विचर जेहि
बोल्न नि हुन्न तैनु बार बार वे
वे कम्ली ने तैनु कुझ वि नि आख्न
रब्ब कर्द नि माफ जो रुवौन्द यार ने

गिल्ल्, रोन्री हुन्न भोला जेह न बन सोह्नेय
वे आउन तेरियन्
आउन तेरियन शिकायतें बन्द बन सोह्नेय
वे आउन तेरियन्
आउन तेरियन शिकायतें बन्द बन सोह्नेय
वे आउन तेरियन्

आउन तेरियन शिकायतें बन्द बन सोह्नेय
वे आउन तेरियन

Shikayatan Song Video

2 thoughts on “शिकायतें Shikayatan Lyrics in Hindi | Nimrat Khaira”

Leave a Comment