రా రా రక్కమ్మా Ra Ra Rakkamma Lyrics in Kannada | Vikrant Rona

(రా రా రక్కమ్మా) Ra Ra Rakkamma Lyrics in Kannada:- Check out the full lyrics of the song titled “Ra Ra Rakkamma” sung by Vikrant Rona from album – Vikrant Rona on this page.

Lyrics are available in:

Here are all the details of Ra Ra Rakkamma song that you need to know about.

PARTICULARS DETAILS
Release 2022
Song Title రా రా రక్కమ్మా | Ra Ra Rakkamma
Lyrics Anup Bhandari
Singer Vikrant Rona
Music B. Ajaneesh Loknath
Music Label Lahari Music
Stars Vikrant Rona
Album/Movie Vikrant Rona

 

Hindi & English ‘Ra Ra Rakkamma Lyrics‘ from the 2022 released album that has been sung by Vikrant Rona are down below. The song lyrics have been written by Anup Bhandari and the music is the composition of B. Ajaneesh Loknath.

(రా రా రక్కమ్మా) Ra Ra Rakkamma Lyrics

గడ గడ గడ గడ గడ గడ గడంగ్ రక్కమ్మ

హే, గడంగ్ రక్కమ్మ
హే బాగున్నారా అందరు
హే, గడంగ్ రక్కమ్మ
మీ కోసం నేను హాజరు

రింగా రింగా రోజ్ లంగా ఏసుకొచ్చాలే
నచ్చి మెచ్చే నాటు సరకు తీసుకొచ్చాలే

రా రా… రక్కమ్మా
రా రా… రక్కమ్మా

అరె, ఎక్క సక్కా
ఎక్కా సక్క… ఎక్కా సక్కా

(ఆ, ఎక్కా సక్క… ఎక్కా సక్క
ఎక్కా సక్కా)

కోర మీసం నేను
కొంటె సరసం నువ్వు
మన మందూ మంచింగ్
కాంబినేషన్ హిట్టమ్మా

చిట్టి నడుమే నువ్వు… సిటికేనేలే నేను
నిన్ను ముట్టాకుండా వదిలిపెట్టెదెట్టమ్మా
కిక్కిచ్చే నీకే కిక్కిస్తా… రక్కమ్మా

రా రా… రక్కమ్మా
రా రా… రక్కమ్మా
అరె, ఎక్క సక్కా
ఎక్కా సక్క… ఎక్కా సక్కా

(ఆ, ఎక్కా సక్క… ఎక్కా సక్క
ఎక్కా సక్కా)

పిస్టోలు గుండాలే దూకేటి మగాడే ఇష్టం
ముస్తాబు చెడేలా ముద్దాటలాడేవో కష్టం
హయ్యో ఎందుకో నా కన్ను నిన్ను మెచ్చుకున్నాది
నా వెన్ను మీటే ఛాన్సు నీకు ఇచ్చుకున్నాదీ

నువ్వు నాటు కోడి
బాడీ నిండా వేడి
నిన్ను చూస్తే థర్మామీటర్
దాక్కుంటాదమ్మా

లల్లల్లాలీ పాడి… కాళ్ళా గజ్జాలాడి
సలువ పలువారింతలు నీలో పుట్టిస్తానమ్మా
నచ్చిందే నీ ఇంటి రాస్తా రక్కమ్మో

రా రా… రక్కమ్మా
రా రా… రక్కమ్మా
అరె, ఎక్క సక్కా
ఎక్కా సక్క… ఎక్కా సక్కా
(ఆ, ఎక్కా సక్క… ఎక్కా సక్క
ఎక్కా సక్కా)

డింగ్ డింగ్ డిండిగ డిండిగ డిగి డిగి డిండిగ
డిండిగ డిండిగ డిగి డిగి డిండిగ
డిండిగ డిండిగ డిగి డిగి డింగ్ డింగ్

Ra Ra Rakkamma Song Video

1 thought on “రా రా రక్కమ్మా Ra Ra Rakkamma Lyrics in Kannada | Vikrant Rona”

Leave a Comment