అబ్బ పూనకాలు లోడింగు Poonakaalu Loading Lyrics in Telugu | Ram Miryala & Roll Rida

a(అబ్బ పూనకాలు లోడింగు) Poonakaalu Loading Lyrics in Telugu:- Check out the full lyrics of the song titled “Poonakaalu Loading” sung by Ram Miryala & Roll Rida from album – Waltair Veerayya on this page.

Lyrics are available in:

Here are all the details of Poonakaalu Loading song that you need to know about.

PARTICULARS DETAILS
Song Title అబ్బ పూనకాలు లోడింగు | Poonakaalu Loading
Singer Ram Miryala & Roll Rida
Lyrics Poonakaalu Loading
Music DSP
Music Label Sony Music Entertainment
Stars CHIRANJEEVI & RAVI TEJA
Album/Movie Waltair Veerayya

 

Hindi & English ‘Poonakaalu Loading Lyrics‘ from the album – Waltair Veerayya that has been sung by Ram Miryala & Roll Rida are down below. The song lyrics have been written by Roll Rida and the music is the composition of DSP.

(అబ్బ పూనకాలు లోడింగు) Poonakaalu Loading Lyrics

దిస్ ఈజ్ మెగా మాస్ సాంగ్

అరె అలయ్ బలయ్
మలయ్ పులయ్
దిల్లు మొత్తం ఖోలో
అరె మామ చిచ్చా చేసెయ్
రచ్చ ఎంజాయ్మెంట్ యోలో

మన బాసు ఇట్టా వచ్చాడంటే
ఏసుకుంటు స్టెప్పు
అరె కచ్చితంగా ఎగిరిపోద్ది
ఇంటిపైన కప్పు

ఏ లిరిక్ గిరిక్ పక్కన పేట్
బీటు గీటు లపేట్ లపేట్

డోంట్ స్టాప్ డ్యాన్సింగ్
పూనకాలు లోడింగ్
డోంట్ స్టాప్ డ్యాన్సింగ్
పూనకాలు లోడింగ్

ఎయ్ చెటాక్ పటాక్ లటాక్ బటాక్
మస్తుగుంది జోడు
ఏయ్ గిరా గిరా లేపికొట్టు
మోగిపోద్ది టౌను

ఎయ్ సలామ్ కొట్టు జిలం కొట్టు
మనదేరా ప్లేసు
ఎయ్ తీనుమారు ఈలకొట్టి
పెంచు జరా డోసు

ఏ లిరిక్ గిరిక్ పక్కన పేట్
బీటు గీటు లపేట్ లపేట్

ఏయ్, డోంట్ స్టాప్ డ్యాన్సింగ్
పూనకాలు లోడింగ్
డోంట్ స్టాప్ డ్యాన్సింగ్
అబ్బ పూనకాలు లోడింగు

అబ్బ..! అన్నయ్య పాములా మెలికెలు తిరిగిపోతున్నాడే.
ఏదో మీ అభిమానమక్కాయ్.!

ఏయ్, డోంట్ స్టాప్ డ్యాన్సింగ్
పూనకాలు లోడింగ్

ఎయ్ రాజా, ఆజా..!
ఎయ్ రాజా, ఆజా ఆజా ఆజా ఆజా
వన్ మోర్ టైమ్ ప్లీజ్

ఆజా రాజా మజా చేద్దాం
కిర్రాకుంది ట్యూను
ఏ, ఆడా ఈడా ఏడా విన్నా
ఇదే రింగు టోను

ఏ, గిప్పి గిప్పి గప్ప గప్పా రాక్’న్ రోల్
ఈ పాటతోని పేటంతా అండర్ కంట్రోలు

ఏ లిరిక్ గిరిక్ పక్కన పేట్
బీటు గీటు లపేట్ లపేట్

ఏయ్, డోంట్ స్టాప్ డ్యాన్సింగ్
పూనకాలు లోడింగ్
డోంట్ స్టాప్ డ్యాన్సింగ్
అబ్బ పూనకాలు లోడింగు

ఏయ్, డోంట్ స్టాప్ డ్యాన్సింగ్
పూనకాలు లోడింగ్
డోంట్ స్టాప్ డ్యాన్సింగ్
అబ్బ పూనకాలు లోడింగు

Poonakaalu Loading Song Video

Leave a Comment