ਪੇਚਾ Pecha Lyrics in punjabi | Gur Sidhu, Deepak Dhillon

Here are the full (ਪੇਚਾ) Pecha Lyrics in punjabi. Correct lyrics of the Gur Sidhu, Deepak Dhillon’s Pecha song are now available to read. So, sing your lungs out with Pecha song lyrics & have fun.

Listen to your favourite singer’s music/songs while reading it @LyricsNum with the minimalist & clean view of all the Lyrics to better enjoy latest music & songs in different languages.

So, wait no more & view the Latest & Correct Lyrics – available in different languages. Sing along & dance to the tunes of your fav singers while playing the linked Youtube (Pecha) Video song too!

This song’s lyrics are available in:

Here are all the details of Pecha song that you need to know about.

PARTICULARS DETAILS
Song Title ਪੇਚਾ | Pecha
Singer Gur Sidhu Deepak Dhillon
Lyrics Pecha
Music Gur Sidhu
Music Label Brown Town Music
Stars Gur Sidhu, Deepak Dhillon
Album/Movie Pecha

 

Hindi & English ‘Pecha Lyrics‘ from the album – Pecha that has been sung by Gur Sidhu, Deepak Dhillon are down below. The song lyrics have been written by Veet Baljit and the music is the composition of Gur Sidhu.

Pecha Gur Sidhu, Deepak Dhillon Lyrics In Punjabi

 

ਹੋ ਸੁਨਿਆ ਮੈਂ
ਓਹਨਾ ਕੋਲ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰਨ
ਵੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜੀਪ ਆ

ਹੋ ਪਟਾ ਲਾਗੁ ਕਹਦੀ ॥
ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਗਦੀ
ਨੀ ਕਲ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਆ

ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ
ਭਉ ਭਉ ਕਰਦੇ
ਵੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂ

ਨੀ ਪਟਾ ਲਾਗੁ ॥
ਕੇਹਦਾ ਕੰਦ ਉਤਟੇ ਤੰਗਦਾ
ਨੀ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਨੂੰ

ਨੀ 2-4 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖ ਲੈ
ਨੀ ਪਿਆਰੀ ਕੌਨ ਲਿਟਦਾ

ਹੋ ਵੈਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਤੇਰਾ ਪੇਚਾ ਪਾਇ ਗਇਆ॥
ਵੇ ਦੁਖ ਕੌਣ ਜਿਤ ਦਾ

ਹੋ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ
ਉੱਤੋਂ ਲਾਕੇ ਰੱਖੜਾ ਨੀ
ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਧ ਗਿਠ ਦਾ

ਹੋ ਵੈਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਤੇਰਾ ਪੇਚਾ ਪਾਇ ਗਇਆ॥
ਵੇ ਦੁਖ ਕੌਣ ਜਿਤ ਦਾ

ਹੋ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ
ਨਾਲ ਲਾਕੇ ਰੱਖੜਾ ਨੀ
ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਧ ਗਿਠ ਦਾ

ਓਹੁ ਤਨ ਕਹੰਦੇ ਆਵੈਣ
ਸਦਾ ਪੇਚਾ ਪਾਇ ਗਇਆ॥
ਵੇ ਕਲ ਦੇ ਜਵਾਕ ਨਾਲ

ਹੋ ਕਿਕਰਾਂ ਦੇ ਤਾਹਨੇ ਵਾਂਗੂ
ਦੇਖੀ ਪੜਦੇ ਨੀ
ਗੋਲੀ ਦੇ ਖੜਕ ਨਾਲ

ਹੋ ਅਕਲਾਨ ਨੂ
ਖਾ ਗਿਆ ਗਿੰਗਲੇ ਲਗਦੇ
ਆਹ ਡਿੱਕੀ ਚਬਿ ਜਿੰਦੇ ਤੇ

ਹੋ ਫਿਲਟਰਨ ਡੀ ਵਾਂਗੂ
ਦੇਖ ਲਾ ਸਰਖ ਨੀ
ਕਿਵਿਣ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ॥

ਆ ਚੱਕ ਲਾਈ ਲਾ
ਤੂ ਸਬੁਤ ਸੋਹਣੀਏ
ਨੀ ਕਲੀਨ ਚਿਤ ਦਾ

ਹੋ ਵੈਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਤੇਰਾ ਪੇਚਾ ਪਾਇ ਗਇਆ॥
ਵੇ ਦੁਖ ਕੌਣ ਜਿਤ ਦਾ

ਹੋ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ
ਉੱਤੋਂ ਲਾਕੇ ਰੱਖੜਾ ਨੀ
ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਧ ਗਿਠ ਦਾ

ਹੋ ਵੈਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਤੇਰਾ ਪੇਚਾ ਪਾਇ ਗਇਆ॥
ਵੇ ਦੁਖ ਕੌਣ ਜਿਤ ਦਾ

ਹੋ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ
ਨਾਲ ਲਾਕੇ ਰੱਖੜਾ ਨੀ
ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਧ ਗਿਠ ਦਾ

ਹੁਗੋ ਬੋਸ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਵਿਚ ਓਹ੍ਨਾ ਨੇ
ਵੇ ਤੁਨੇ ਕਾਰ੍ਤੂਸ ਆ
ਹੋ ਗਿਨਤੀ ਦੇ ਰੌਂਦਂ ਨਾਲ
ਦੇਖੀ ਕੱਦਨਾ ਨੀ ਓਹਨਾ ਦਾ ਜਲੂਸ ਆ

ਹੋ ਕਾਰਦੇ ਆ ਅੱਗ
ਓੁਹ ਤਨ ਜੋੜੀ ਟੇ
ਹੋ ਕਾਲ ਮੰਡਰੌਂਡਾ ਹੋਵ
ਖੂਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ

ਹੋ ਵੇਖਿ ਤੇਰੇ ਵੀਤ
ਕੱਲਾ ਹੀ ਨਬੇੜ ਦਾ
ਨੀ ਮਸਲਾ ਜੋ ਨਿਤ ਦਾ

ਹੋ ਵੈਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਤੇਰਾ ਪੇਚਾ ਪਾਇ ਗਇਆ॥
ਵੇ ਦੁਖ ਕੌਣ ਜਿਤ ਦਾ

ਹੋ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ
ਉੱਤੋਂ ਲਾਕੇ ਰੱਖੜਾ ਨੀ
ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਧ ਗਿਠ ਦਾ

ਹੋ ਵੈਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਤੇਰਾ ਪੇਚਾ ਪਾਇ ਗਇਆ॥
ਵੇ ਦੁਖ ਕੌਣ ਜਿਤ ਦਾ

ਹੋ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ
ਨਾਲ ਲਾਕੇ ਰੱਖੜਾ ਨੀ
ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਧ ਗਿਠ ਦਾ

ਕਾਲੇ ਦੀ ਓਹ ਬਦਰੀ
ਬਨਾ ਨ ਦੇਨ ਵੇ
ਤੈਨੁ ਦੂਜਿ ਦੁਨੀਆ ॥
ਵਾਖਾ ਨ ਦੇਨ ਵੇ

ਹਜੇ ਤਨ ਕਿਸ ਤੇ ਚਲੀ
ਹੈ ਨੀ ਤੇਲ ਨੀ
ਓਹੀ ਰੇਂਜ ਜੱਟ
ਜਿਵੇਣ ਲੰਗੇ ਰੇਲ ਨੀ

ਕੇਹਨ੍ਦੇ ਓਦੋ ਪਿੰਡ ਵਿਚ
ਬਹਾਰ ਕਰਨਾ
ਤੂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਿਤ ਦਾ

ਹੋ ਵੈਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਤੇਰਾ ਪੇਚਾ ਪਾਇ ਗਇਆ॥
ਵੇ ਦੁਖ ਕੌਣ ਜਿਤ ਦਾ

ਹੋ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ
ਉੱਤੋਂ ਲਾਕੇ ਰੱਖੜਾ ਨੀ
ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਧ ਗਿਠ ਦਾ

ਹੋ ਵੈਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਤੇਰਾ ਪੇਚਾ ਪਾਇ ਗਇਆ॥
ਵੇ ਦੁਖ ਕੌਣ ਜਿਤ ਦਾ

ਹੋ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ
ਨਾਲ ਲਾਕੇ ਰੱਖੜਾ ਨੀ
ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਧ ਗਿਠ ਦਾ

Pecha Song Video

You can find all of your favourite song lyrics in english/ hindi/ japanese/ punjabi/ marathi/ dutch/ spanish languages and many more at Lyrics Numthe hub of lyrics in numerous languages.

1 thought on “ਪੇਚਾ Pecha Lyrics in punjabi | Gur Sidhu, Deepak Dhillon”

Leave a Comment