நம்ம சத்தம் Pathu Thala Lyrics in tamil | A.R.Rahman, Yogi Sekar

Here are the full (நம்ம சத்தம்) Pathu Thala Lyrics in tamil. Correct lyrics of the A.R.Rahman, Yogi Sekar’s Pathu Thala song are now available to read. So, sing your lungs out with Pathu Thala song lyrics & have fun.

Listen to your favourite singer’s music/songs while reading it @LyricsNum with the minimalist & clean view of all the Lyrics to better enjoy latest music & songs in different languages.

So, wait no more & view the Latest & Correct Lyrics – available in different languages. Sing along & dance to the tunes of your fav singers while playing the linked Youtube (Pathu Thala) Video song too!

This song’s lyrics are available in:

Here are all the details of Pathu Thala song that you need to know about.

PARTICULARS DETAILS
Song Title நம்ம சத்தம் | Pathu Thala
Singer A.R.Rahman Yogi Sekar
Lyrics Pathu Thala
Music A.R.Rahman, Yogi Sekar
Music Label Sony Music South
Stars A.R.Rahman, Yogi Sekar
Album/Movie Pathu Thala

 

Hindi & English ‘Pathu Thala Lyrics‘ from the album – Pathu Thala that has been sung by A.R.Rahman, Yogi Sekar are down below. The song lyrics have been written by Vivek and the music is the composition of A.R.Rahman, Yogi Sekar.

(நம்ம சத்தம்) Pathu Thala A.R.Rahman, Yogi Sekar Lyrics

 

ஒரு சிலந்தி வலையில் சிங்கத்துக்கென்ன வேல நீ சொல்லு கண்ணு
குறை பாக்குற எந்த நெஞ்சத்துக்கும் பிறை பாக்குற இன்பம் கிடைக்குமா கிடைக்குமா
ஒரு போர்வைக்குள் உள்ள மனசுக்கு அந்த இருள் விடிஞ்சது தெரியுமா
ஆற்றல் என்னைக்கும் அடங்குமா
ஆற்றல் என்னைக்கும் அடங்குமா

கோடி நெருப்பா ஆரம்பிக்கிற
ஆற்றல் இருக்கும் வத்திக்குச்சி
அது காலம் வரும்னு காத்து இருக்கல
பாஞ்சி உரசி பாத்திக்கிச்சு

ஒரு காத்து கொடுக்கும் சலசலப்புக்கு
மலையும் பயந்து வெலகுமா
புயலும் பதுங்க பழகுமா

ஒரு கால் எடுத்து நீ கடக்க நினச்சா
கவல மறையும் தெரியுமா

கொஞ்சம் பளிச்சு பளிச்சு பளிச்சுனு
நம்ம நெருப்ப தெளிச்சு போணும் கண்ணு

அக்கரையில நிக்குறவன
எட்டுது நம்ம சத்தம்
அவன் இக்கர வரும் அக்கரையில
நெஞ்சம் அவன சுத்தும்

பட்டோம் அடி பட்டோம் அடிபட்டும் வந்து நிப்போம்
ஒரு அம்பா குறி வைப்போம் வெற்றி சதம் சத்தம் நித்தம் நித்தம்
வெப்போம் அடி வெப்போம் உலகுக்கே அறிவிப்போம்
ஒரு சொத்தா நம்ம அன்ப சேமிப்போம்

கருவுக்குள் கைய தொட்டா
உறவுன்னா வந்து புட்டா
துணியாக வந்துபுட்டா
அந்த நிலா

கருவுக்குள் கைய தொட்டா
உறவுன்னா வந்து புட்டா
துணியாக வந்துபுட்டா
அந்த நிலா

அக்கரையில நிக்குறவன
எட்டுது நம்ம சத்தம்
அவன் இக்கர வரும் அக்கரையில நெஞ்சம் அவன சுத்தும்

சிப்பாயி பட்டாளம் ஆன அம்பாரி ஓங்கல் ஒய்யாரி
தெண்டி தெண்டி ஓ ஓ
ஊரே கூட்டிப்போற ஏனோ என்ன
அவன் இன்னைக்கென்ன ராசா வக

எல்லாமே நியாயம்
ஏத்துக்கோ காயம்
கொஞ்சம் தொலஞ்சு போகும்
பாக்குவமா வா நீயும்

அக்கரையில நிக்குறவன
எட்டுது நம்ம சத்தம்
அவன் இக்கர வரும் அக்கரையில
நெஞ்சம் அவன சுத்தும்

பட்டோம் அடி பட்டோம் அடிபட்டும் வந்து நிப்போம்
ஒரு அம்பா குறி வைப்போம் வெற்றி
சத்தம் சத்தம் நித்தம் நித்தம்

வெப்போம் அடி வெப்போம் உலகுக்கே அறிவிப்போம்
ஒரு சொத்தா நம்ம அன்ப சேமிப்போம்

எல்லாமே நியாயம்
ஏத்துக்கோ காயம்
கொஞ்சம் தோலஞ்சு போவோம்
பாக்குவமா வா நீயும்

பாக்குவமா வா நீயும்

Pathu Thala Song Video

You can find all of your favourite song lyrics in english/ hindi/ japanese/ punjabi/ marathi/ dutch/ spanish languages and many more at Lyrics Numthe hub of lyrics in numerous languages.

Leave a Comment