తెలుగు Neekemo Andamekkuva Lyrics in Telugu | Mika Singh, Geetha Madhuri & D. Velmurugan

(తెలుగు) Neekemo Andamekkuva Lyrics in Telugu:- Check out the full lyrics of the song titled “Neekemo Andamekkuva” sung by Mika Singh, Geetha Madhuri & D. Velmurugan from album – Waltair Veerayya on this page.

Lyrics are available in:

Here are all the details of Neekemo Andamekkuva song that you need to know about.

PARTICULARS DETAILS
Song Title తెలుగు | Neekemo Andamekkuva
Singer Mika Singh, Geetha Madhuri & D. Velmurugan
Lyrics Neekemo Andamekkuva
Music Devi Sri Prasad
Music Label Sony Music Entertainment
Stars Chiranjeevi, Shruti Haasan, DSP, Bobby Kolli
Album/Movie Waltair Veerayya

 

Hindi & English ‘Neekemo Andamekkuva Lyrics‘ from the album – Waltair Veerayya that has been sung by Mika Singh, Geetha Madhuri & D. Velmurugan are down below. The song lyrics have been written by Ramajogaiah Sastry and the music is the composition of Devi Sri Prasad.

(తెలుగు) Neekemo Andamekkuva Lyrics

అతడు: వయ్యారంగా నడ్సుకొచ్చెత్తాందే, (యా)
గుండెల్లోన వణుకు పుట్టేత్తాందే
(యు ఆర్ రైట్)
చూస్తూ ఉంటే కంట్రోలు పోతాందే, (నిజం)
యాడనుంచి స్టారు చెయ్యాలో
తెలియక కన్ఫ్యూజ్ ఐతాందే, (అరె అరె)

అతడు: హలో పిల్ల… హలో, హలో పిల్ల
అంత ఇస్టయిలుగా ఇటు రామాకే
అరాచకంగా అందాలు చూపి
లేని పోనీ ఐడియాలు ఇవ్మాకే
నీకేమో అందమెక్కువ… నాకేమో తొందరెక్కువ

అతడు: హలో పిల్ల… హలో, హలో పిల్ల
మహ ముస్తాబుగా ఇటు రామాకే
మనస్సు లోపల మతాబుల దూరి
లేని పోనీ మంటలు వెయిమాకే
నీకేమో అందమెక్కువ… నాకేమో తొందరెక్కువ

ఆమె: హలో పిల్లోడా… హలో పిల్లోడా
హి-మ్యానులా ఇటు రామాకే
ముద్దుల్ని మోసే బుల్డోజరల్లే
గుద్దేసి టెన్ టు ఫైవ్ పోమాకే
నీక్కూడా అందమెక్కువే… నాక్కూడా తొందరెక్కువే

కోరస్: వయ్యారంగా నడ్సుకొచ్చెత్తాందే, (అవును)
గుండెల్లోన వణుకు పుట్టేత్తాందే
(యు ఆర్ రైట్)
చూస్తూ ఉంటే కంట్రోలు పోతాందే, (నిజం)
యాడనుంచి స్టారు చెయ్యాలో
తెలియక కన్ఫ్యూజ్ ఐతాందే, (అబ్బబ్బా, ఆహా)

అతడు: మ్మ్, పచ్చరంగు బొట్టుబిళ్ల పెట్టుకోకే
సిగ్నలిచ్చి నన్ను ఆకట్టుకోకే
నా రేసు కారు నిన్ను చూసి రెచ్చిపోద్దే
ఇటు రామాకే

ఆమె: నువ్వు నల్లరంగు కళ్లజోడు పెట్టుకోకే
చూసి చూడనట్టు సైటు కొట్టుకోకే
నా గ్లామరంతా గట్టు దాటి
పొంగి పొద్దే, ఇటు రామాకే

అతడు: స్ అబబబ, ఒంట్లో కరెంటే
వయొలెంట్ అయ్యేలా
సైలెంట్ గా ఇటు రామాకే
ఆమె: నా సాఫ్టు హార్టు మెల్టింగ్ అయ్యేలా
అసలిటు రామాకే

అతడు: ఆ, నీకేమో అందమెక్కువ
నాకేమో తొందరెక్కువ
ఆమె: నీక్కూడా అందమెక్కువే
నాక్కూడా తొందరెక్కువే

ఆమె:హే, జేమ్స్ బాండు ఫోజు
నువ్వు పెట్టమాకే
పూల గన్ను నాకు గురి పెట్టమాకే
నే ముందుకొచ్చి ముద్దులిచ్చే
డేంజరుందే ఇటు రామాకే.

అతడు: హో, లిప్పు మీద లిప్పు పెట్టి తిప్పమాకే
హిప్పులోని గ్యాపు చూపెట్టమాకే
నా లవ్వు నాదే కెవ్వు మంటే
తప్పు నీదే ఇటు రామాకే

ఆమె:హే, షర్టు బటన్స్ విప్పేసి
మ్యాన్లీ మాగ్నెట్టులా ఇటు రామాకే
అతడు: ప్లస్సు మనస్సు షార్టు సర్క్యూటే
అసలిటు రామాకే

అతడు: నీకేమో అందమెక్కువ
నాకేమో తొందరెక్కువ
కోరస్: వయ్యారంగా నడ్సుకొచ్చెత్తాందే
ఆమె: నీక్కూడా అందమెక్కువే, (యా)
నాక్కూడా తొందరెక్కువే
అతడు: యాడనుంచి స్టారు చెయ్యాలో
తెలియక కన్ఫ్యూజ్ ఐతాందే

నీకేమో అందమెక్కువ సాంగ్

Neekemo Andamekkuva Song Video

1 thought on “తెలుగు Neekemo Andamekkuva Lyrics in Telugu | Mika Singh, Geetha Madhuri & D. Velmurugan”

Leave a Comment