ಮೆಹಬೂಬಾ ಹೋ ಮೈನ್ Mehabooba Lyrics in Kannada | KGF Chapter 2 | Ananya Bhat

(ಮೆಹಬೂಬಾ ಹೋ ಮೈನ್) Mehabooba Lyrics in Kannada:- Check out the full lyrics of the song titled “Mehabooba” sung by Ananya Bhat from album – KGF Chapter 2 on this page.

Lyrics are available in:

Here are all the details of Mehabooba song that you need to know about.

PARTICULARS DETAILS
Release 2022
Song Title ಮೆಹಬೂಬಾ ಹೋ ಮೈನ್ | Mehabooba
Lyrics Kinnal Raj
Singer Ananya Bhat
Music Ravi Basrur
Music Label Lahari Music
Stars Yash, Srinidhi Shetty
Album/Movie KGF Chapter 2

 

Hindi & English ‘Mehabooba Lyrics‘ from the 2022 released album that has been sung by Ananya Bhat are down below. The song lyrics have been written by Kinnal Raj and the music is the composition of Ravi Basrur.

(ಮೆಹಬೂಬಾ ಹೋ ಮೈನ್) Mehabooba Lyrics

ನೀಡುವಹ ನಾ ನೀರಲಾಗೆ ಇರುವೆ ನಾ
ಮನಗ ಮಹಲಲ್ಲಿ ವಚ್ಚಿದುವೆ ಜೋಕಾನ
ನಿನ್ನಂದಿದಿ ನಾನು ವರ್ವೆ
ಯದುರಾಗೆ ವಂದನು ಜಗವೇ
ನೂರರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಾಣಿಗೆ
ನೀ ನನ್ನ ಉತ್ತರವೇ

ಮೆಹಬೂಬ ಮುಖ್ಯ ತೇರಿ ಮೆಹಬೂಬ
ಮೆಹಬೂಬ ಮುಖ್ಯ ತೇರಿ ಮೆಹಬೂಬ
ಮೆಹಬೂಬ ಮುಖ್ಯ ತೇರಿ ಮೆಹಬೂಬ
ಮೆಹಬೂಬಾ ಹೋ ಮೈನ್ ತೇರಿ ಮೆಹಬೂಬಾ

ಆರಂಭವಾ ದಂತಯ್ಯನವೋ
ಸೇರೋ ಕೆ ಹಂಸ್ತ ನಬೋ
ಬಾಕಿ ಮರುಜನ್ಮ ಕೋವೇಕೋ ಈಪ್ರರೇತಿಯೋ
ನಿನ್ನ ಅನುನಕಮ ತಲ್ಲೆ ನಾ ಪ್ರೆಲಾದು
ನಾಕು ದಿಕ್ಕಲಿಯೋ ಪ್ರೀತಿ ಹಸಿರ ಗಲೋ
ಇಂದೇ ವಾಸ್ಲಾ ಕೋಗಾಚಿ ಸೋನಮಾವಿಲ್ಬರು
ಕರಿ ವಂದೇ ಆಗರಿಮಾ
ನಹಿ ಸೂರ್ಯ ದಿಲ್ವು ನೀ
ಉನ್ನನ್ನಿ ಮರಿಯುಧುಯಾನು
ಇದ ಕಿಂತ ಉಣ್ಣೆನು

ಮೆಹಬೂಬ ಮುಖ್ಯ ತೇರಿ ಮೆಹಬೂಬ
ಮೆಹಬೂಬ ಮುಖ್ಯ ತೇರಿ ಮೆಹಬೂಬ
ಮೆಹಬೂಬ ಮುಖ್ಯ ತೇರಿ ಮೆಹಬೂಬ
ಮೆಹಬೂಬಾ ಹೋ ಮೈನ್ ತೇರಿ ಮೆಹಬೂಬಾ

Mehabooba Song Video

2 thoughts on “ಮೆಹಬೂಬಾ ಹೋ ಮೈನ್ Mehabooba Lyrics in Kannada | KGF Chapter 2 | Ananya Bhat”

Leave a Comment