మాస్ మొగుడు లిరిక్స్ ఇన్ తెలుగు Mass Mogudu Lyrics in Telugu | Mano , Ramya behara

a(మాస్ మొగుడు లిరిక్స్ ఇన్ తెలుగు) Mass Mogudu Lyrics in Telugu:- Check out the full lyrics of the song titled “Mass Mogudu” sung by Mano , Ramya behara from album – Veera Simha Reddy on this page.

Lyrics are available in:

Here are all the details of Mass Mogudu song that you need to know about.

PARTICULARS DETAILS
Song Title మాస్ మొగుడు లిరిక్స్ ఇన్ తెలుగు | Mass Mogudu
Singer Mano , Ramya behara
Lyrics Mass Mogudu
Music Thaman S
Music Label Mano , Ramya behara
Stars Shruti Haasan, ThamanS
Album/Movie Veera Simha Reddy

 

Hindi & English ‘Mass Mogudu Lyrics‘ from the album – Veera Simha Reddy that has been sung by Mano , Ramya behara are down below. The song lyrics have been written by Ramajogayya Sastry and the music is the composition of Thaman S.

(మాస్ మొగుడు లిరిక్స్ ఇన్ తెలుగు) Mass Mogudu Lyrics

ఆమె: యాంది రెడ్డి… యాంది రెడ్డి
యాడ చూడు నీదే జోరు
తొడలు గొట్టి హడలగొట్టి
మొగతాంది నీదే పేరు

ఆమె: యాడనుంచి తన్నుకొస్తదో
తాటతీసే నీలో ఊపు
ఎంత పొడుగు పోటుగాడు
రానె లేడు నీ దరిదాపు

అతడు: పుటకతోనే మన్లో ఉన్నయ్
నాన్నగారి జీన్సో జీన్సు
సేమ్ టు సేము ఆ కటౌటే
మనకు రెఫెరెన్సు

ఆమె: నీ దున్నుడు దూకుడు
ముట్టడి చేస్తాందే
అతడు: నీ లాగుడు ఊగుడు
నను అట్టుడికిస్తాందే

ఆమె: మాసు మొగుడొచ్చాడే
మామ్మాసు మొగుడొచ్చాడే
ఏ, కొకరైక గ్యాపు చూసి
గిల గిల గిచ్చాడే

ఆమె: ఎయ్ మాసు మొగుడొచ్చాడే
మామ్మాసు మొగుడొచ్చాడే
అరె, మూతిముద్దుల్ కానుకిచ్చి
మీసం గుచ్చాడే

హెయ్ హెయ్ హెయ్ ఆహా హెయ్
హెయ్ హెయ్ హెయ్ అరర రరరె

ఆమె: యాంది రెడ్డి… యాంది రెడ్డి
యాడ చూడు నీదే జోరు
తొడలు గొట్టి హడలగొట్టి
మొగతాంది నీదే పేరు

అతడు: ఏయ్ రంగురంగుల రెక్కల గుర్రంలా
చెంగు చెంగునొస్తివే ఓ పిల్లా
నీ మల్లెపూల కల్లెమిచ్చి నాకిల్లా
మంచి చెడ్డ చూసుకో మరదల్లా

ఆమె: యా, సీమ కత్తి సూపుతో సిగ్గులన్ని దోస్తివే
సిలుపు లుంగి సుట్టుకున్న సింగంలా
నా కట్టుబొట్టుతో సహా పుట్టు మచ్చకు భలే
పులకరింతలొచ్చే నీ దయ వల్లా

అతడు: హే, కులుకు చూస్తే కులూమనాలి
పట్ట పగలే పొగలు సెగలు
పూల రెక్కలు పులకించందే
తీరదే గుబులు

ఆమె: నీ మాటకి ధాటికి
బుగ్గలు కితకితలే
నా ఆటకి పోటెక్కవా
రాత్తిరి రసికతలే ఏ ఏ

ఆమె: మాసు మొగుడొచ్చాడే
మ మాసు మొగుడొచ్చాడే
ఏ, కొకరైక గ్యాపు చూసి
గిల గిల గిచ్చాడే

ఆమె: ఏయ్, మాసు మొగుడొచ్చాడే
మ మాసు మొగుడొచ్చాడే
అరె మూతి ముద్దుల్ కానుకిచ్చి
మీసం గుచ్చాడే

Mass Mogudu Song Video

2 thoughts on “మాస్ మొగుడు లిరిక్స్ ఇన్ తెలుగు Mass Mogudu Lyrics in Telugu | Mano , Ramya behara”

Leave a Comment