ਜੇਹਰੀ ਵੇ Jehri Ve Lyrics in punjabi | Jasmine Sandlas, Gippy Grewal

Here are the full (ਜੇਹਰੀ ਵੇ) Jehri Ve Lyrics in punjabi. Correct lyrics of the Jasmine Sandlas, Gippy Grewal’s Jehri Ve song are now available to read. So, sing your lungs out with Jehri Ve song lyrics & have fun.

Listen to your favourite singer’s music/songs while reading it @LyricsNum with the minimalist & clean view of all the Lyrics to better enjoy latest music & songs in different languages.

So, wait no more & view the Latest & Correct Lyrics – available in different languages. Sing along & dance to the tunes of your fav singers while playing the linked Youtube (Jehri Ve) Video song too!

This song’s lyrics are available in:

Here are all the details of Jehri Ve song that you need to know about.

PARTICULARS DETAILS
Song Title ਜੇਹਰੀ ਵੇ | Jehri Ve
Singer Jasmine Sandlas Gippy Grewal
Lyrics Jehri Ve
Music Avvy Sra
Music Label Gem Tunes Punjabi
Stars Jasmine Sandlas, Gippy Grewal
Album/Movie Jehri Ve

 

Hindi & English ‘Jehri Ve Lyrics‘ from the album – Jehri Ve that has been sung by Jasmine Sandlas, Gippy Grewal are down below. The song lyrics have been written by Raj Ranjodh and the music is the composition of Avvy Sra.

(ਜੇਹਰੀ ਵੇ) Jehri Ve Jasmine Sandlas, Gippy Grewal Lyrics

 

ਅਣਖੀਆਂ ਜੇਹੜੀ ਵੇ
ਰੂਪ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੋਕਾ
ਵੇ ਕੋਠੇ ਜਿਦਾ ਕਢ ਹੋ ਗਿਆ
ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਏ ਚੋਖਾ
ਅਣਖੀਆਂ ਜੇਹੜੀ ਵੇ
ਰੂਪ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੋਕਾ
ਵੇ ਕੋਠੇ ਜਿਦਾ ਕਢ ਹੋ ਗਿਆ
ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਏ ਚੋਖਾ
ਹੋ ਕਟੜਾ ਕਟੜਾ ਜੁਦੀ ਵੇ ਮੈਂ
ਭੈ ਜੋਬਨ ਮੁਤਿਆਰ ਹੋਇ
ਆਗ ਹੁਸਨ ਦੀ ਬਲਦੀ ਗਲ ਵੇ
ਮੁੰਡਿਆ ਬਸੋ ਬਾਹਰ ਹੋਇ
ਹੋ ਕਟੜਾ ਕਟੜਾ ਜੁਦੀ ਵੇ ਮੈਂ
ਭੈ ਜੋਬਨ ਮੁਤਿਆਰ ਹੋਇ
ਆਗ ਹੁਸਨ ਦੀ ਬਲਦੀ ਗਲ ਵੇ
ਮੁੰਡਿਆ ਬਸੋ ਬਾਹਰ ਹੋਇ

ਜੱਟਾ ਤੇਰੀ ਕੌਡੀ ਟਾਕਨੀ
ਨਾ ਦੇ ਸੀਨੋ ਪਾਰ ਹੋਇ ॥
ਮੁਹਿ ਤਹ ਕਰ ਜੋ ਸੰਭਾਲ
ਆਂਖ ਦੇ ਵਿਚਿ ਕਰਿ ਹੋਇ ॥
ਓਹ ਸੋਹਣਿਆ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤੇਰੀ ਬਾਹਰਲੀ
ਪਰ ਸੁੱਟਾ ਵਿਚ ਤੋੜਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੀ
ਲੇਬਲ ਨੀਲੇ ਨਾਲ ਕਿਥੇ ਸਾਰਦਾ
ਤੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਆਲਾ ਪੀਹ ਗਿਆ ਸਵਾਦ ਨੀ
ਸੋਹਣਿਆ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤੇਰੀ ਬਾਹਰਲੀ
ਪਰ ਸੁੱਟਾ ਵਿਚ ਤੋੜਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੀ
ਲੇਬਲ ਨੀਲੇ ਨਾਲ ਕਿਥੇ ਸਾਰਦਾ
ਤੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਆਲਾ ਪੀਹ ਗਿਆ ਸਵਾਦ ਨੀ
ਹੇ ਭੇਦਾ, ਭੇਦਾ, ਭੇਦਾ
ਭੇਡਾ, ਭੇਡਾ, ਭੇਡਾ
ਨੀ ਗਿੱਪੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਫਿਰਦਾ
ਗਿੱਪੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਫਿਰਦਾ
ਆਜ ਦਾਰੂ ਆਲਾ ਲੱਡਾ ਕਿਦਾ

ਨੀ ਗਿੱਪੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਫਿਰਦਾ
ਗਿੱਪੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਫਿਰਦਾ
ਆਜ ਦਾਰੂ ਆਲਾ ਲੱਡਾ ਕਿਦਾ

ਆਂਖੀ ਆਂਖੀ ਆਂਖੀ
ਆਂਖੀ ਆਂਖੀ ਆਂਖੀ
ਵੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਲਿਆ ਨੂ ਫਿਰੇ
ਜਿਹਦੀ ਹਉਨ ਤਾ ਕਿਟੀ ਰਾਖੀ
ਲਗ ਪਟਾਲਾ ਪਟਾ ਤੋ ਭਾਰੀ
ਸੀਨੇ ਲਾਡਗੀ ਕੁੜੀ ਕੁਵਾਰੀ
ਓ ਫਸੀ ਜੱਟ ਦੀ ਭੇਲ ਗਰਾਰੀ
ਨੀ ਤੇਰੇ ਹੁਸਨ ਚ ਲਾਉਨੀ ਤਾਰੀ
ਹਾਏ ਖਾਰਾ, ਖਾਰਾ, ਖਾਰਾ
ਖਾਰਾ, ਖਾਰਾ, ਖਾਰਾ
ਨੀ ਟੁਟਦਾ ਸ਼ੇਅਰਰ ਕੁਡੀਏ
ਓਹ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਹੱਡਾ ਨੂ ਭਾਰਾ
ਨੀ ਟੁਟਦਾ ਸ਼ੇਅਰਰ ਕੁਡੀਏ
ਓਹ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਹੱਡਾ ਨੂ ਭਾਰਾ
ਨੀ ਟੁਟਦਾ ਸ਼ੇਅਰਰ ਕੁਡੀਏ

ਓਏ ਕਹਿਕੇ ਚੋਭੜਾ ਸੀਨੇ ਨ ਆਗ ਲਾਲੀ
ਓਹ ਜੱਟੀ ਦਾਰੂ ਆ ਖਜ਼ੂਰਾ ਵਾਲੀ
ਮੇਰੀ ਆਂਖ ਵੇ ਫੀਮ ਤੋ ਕਾਲੀ ਵੇ
ਓਹ ਨਾਹੀ ਬਚਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਾਲੀ
ਓਏ ਕਹਿਕੇ ਚੋਭੜਾ ਸੀਨੇ ਨ ਆਗ ਲਾਲੀ
ਓਹ ਜੱਟੀ ਦਾਰੂ ਆ ਖਜ਼ੂਰਾ ਵਾਲੀ
ਮੇਰੀ ਆਂਖ ਵੇ ਫੀਮ ਤੋ ਕਾਲੀ ਵੇ
ਓਹ ਨਾਹੀ ਬਚਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਾਲੀ
ਓਏ ਖੋਗੀ, ਖੋਗੀ, ਖੋਗੀ
ਖੋਗੀ, ਖੋਗੀ, ਖੋਗੀ
ਜਿਧੇ ਉਟੇ ਆਂਖ ਰਾਖ ਲਾਈ
ਜਿਧੇ ਉਟੇ ਆਂਖ ਰਾਖ ਲਾਈ
ਓਹ ਚੀਜ਼ ਜੱਟੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ

ਓ ਲੀਡਾ, ਲੀਡਾ, ਲੀਡਾ
ਲੀਡਾ, ਲੀਡਾ, ਲੀਡਾ
ਨੀ ਲੱਕ ਕੋਲੋ ਖੁੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਨੀ ਲੱਕ ਕੋਲੋ ਖੁੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਨੀ ਸੂਤ ਹੋਗਿਆ ਪੱਤਾ ਤੋਹ ਭੇਦਾ
ਨੀ ਲੱਕ ਕੋਲੋ ਖੁੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਨੀ ਸੂਤ ਹੋਗਿਆ ਪੱਤਾ ਤੋਹ ਭੇਦਾ

ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖ ਲਈ
ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖ ਲਈ
ਓ ਚੀਜ ਜੱਟੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ
ਸੂਤ ਹੋ ਗਯਾ ਪਤਨ ਕੋ ਭੇਦਾ

ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖ ਲਈ
ਓ ਚੀਜ ਜੱਟੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ

Jehri Ve Song Video

You can find all of your favourite song lyrics in english/ hindi/ japanese/ punjabi/ marathi/ dutch/ spanish languages and many more at Lyrics Numthe hub of lyrics in numerous languages.

2 thoughts on “ਜੇਹਰੀ ਵੇ Jehri Ve Lyrics in punjabi | Jasmine Sandlas, Gippy Grewal”

Leave a Comment