ਘੋੜਾ Ghoda Lyrics in Punjabi | Karan Aujla

(ਘੋੜਾ) Ghoda Lyrics in Punjabi:- Check out the full lyrics of the song titled “Ghoda” sung by Karan Aujla from album – Ghoda on this page.

Lyrics are available in:

Here are all the details of Ghoda song that you need to know about.

PARTICULARS DETAILS
Song Title ਘੋੜਾ| Ghoda
Lyrics Ghoda
Singer Karan Aujla
Music Deep Jandu
Music Label RiskyJaTT Productions
Stars Karan Aujla
Album/Movie Ghoda

 

Hindi & English ‘Ghoda Lyrics‘ from the album – Ghoda that has been sung by Karan Aujla are down below. The song lyrics have been written by Karan Aujla and the music is the composition of Deep Jandu.

(ਘੋੜਾ) Ghoda Lyrics

ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਖੋਰੇ
ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਨੇ
ਸਦਾ ਹਾਥ ਕਾਦੀਆਂ ਤੇ
ਜਾਚਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਘਨੇ

ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲੋ ਵੈਰ
ਚਲੇ ਬਿਲੋ ਦੁਨਾ
ਰੋਜ਼ ਜੁਡ ਜਾੰਦਾ ਨਾਮ
ਨਵੇ ਜੱਬ ਨਾਲ ਨੀ

ਇਕ ਘੋੜਾ ਥਲੇ ਦੂਜਾ ਡਬ ਨਾਲ ਨੀ
ਵਜਦਾ ਕਚੈਰੀ ਗੀਦਾ ਪੈਜ ਨਾਲ ਨੀ
ਆਕੜ ਤੇ ਅਸਲਾ ਨੇ ਮੋਡਿਆ ਤੋ ਉਚੇ ਖੋਰੇ
ਕਦੋ ਮੁਲਕਤ ਹੋਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨੀ

ਇਕ ਘੋੜਾ ਥਲੇ ਦੂਜਾ ਡਬ ਨਾਲ ਨੀ
ਵਜਦਾ ਕਚੈਰੀ ਗੀਦਾ ਪੈਜ ਨਾਲ ਨੀ
ਆਕੜ ਤੇ ਅਸਲਾ ਨੇ ਮੋਡਿਆ ਤੋ ਉਚੇ ਖੋਰੇ
ਕਦੋ ਮੁਲਕਤ ਹੋਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨੀ

ਵਾਕਿਆੰ ਇਲਾਕੀੰ ਚ ਨਾਮ ਬੋਲੇ ਜੱਟ ਦਾ ਨੀ
ਸਿਫਤਨ ਤੇ ਕੁਜ ਮੁੱਖ ਉਲੰਬੇ ਫਿਰਾ ਖਟਦਾ ਨੀ
ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂ ਸ਼ੋਂਕ ਕੀਤਾ ਜਿਨਾ ਨੂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤਾਡੇ
ਏਕ ਮਾਰੇ ਡਾਕਾ ਦੂਜਾ ਬਲੀਏ ਨੀ ਕੰਨ ਪਾੜੇ
ਏਕ ਮਾਰੇ ਡਾਕਾ ਦੂਜਾ ਬਲੀਏ ਨੀ ਕੰਨ ਪਾੜੇ

ਝੀਦੀ ਤੂ ਫਿਰਦੀ ਏ ਖੈਰ ਮੰਗਦੀ ਨੀ
ਓਹਦਾ ਚੱਲੇ ਨਾ ਲਹਿਣਾ ਐ ਬਿੱਲੋ ਸਭ ਨਾਲ ਨੀ

ਇਕ ਘੋੜਾ ਥਲੇ ਦੂਜਾ ਡਬ ਨਾਲ ਨੀ
ਵਜਦਾ ਕਚੈਰੀ ਗੀਦਾ ਪੈਜ ਨਾਲ ਨੀ
ਆਕੜ ਤੇ ਅਸਲਾ ਨੇ ਮੋਡਿਆ ਤੋ ਉਚੇ ਖੋਰੇ
ਕਦੋ ਮੁਲਕਤ ਹੋਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨੀ

ਇਕ ਘੋੜਾ ਥਲੇ ਦੂਜਾ ਡਬ ਨਾਲ ਨੀ
ਵਜਦਾ ਕਚੈਰੀ ਗੀਦਾ ਪੈਜ ਨਾਲ ਨੀ
ਆਕੜ ਤੇ ਅਸਲਾ ਨੇ ਮੋਡਿਆ ਤੋ ਉਚੇ ਖੋਰੇ
ਕਦੋ ਮੁਲਕਤ ਹੋਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨੀ

ਵੈਰੀਆਂ ਤੇ ਅਸਲੇ ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਪਕੜ ਬਿੱਲੋ
ਆਹ ਗਲੇ ਤਕ ਭਾਰੀ ਰੱਖੜਾ ਬਾਰੂਦ ਦਾ ਕਲਿਪ ਬਿੱਲੋ
ਮਾਈਕਲ 96 ਦਾ ਭਜਾਦ ਜਾਹਿ ਪਾਇ ਰਾਖੇ
ਭੂਤਿਆ ਨ ਘਕਦਾ ਨ ਤਾਈਓ ਡਬ ਲਾਈ ਰਾਖੇ
ਭੂਤਿਆ ਨ ਘਕਦਾ ਨ ਤਾਈਓ ਡਬ ਲਾਈ ਰਾਖੇ

ਕਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤਾ ਬਿੱਲੋ ਕਰ ਦਾ ਨਾ ਕਡੇ
ਪਰ ਆਜ ਨੂ ਜੀਉਂਦਾ ਕੁੜੇ ਛੱਜ ਨਾਲ ਨੀ

ਇਕ ਘੋੜਾ ਥਲੇ ਦੂਜਾ ਡਬ ਨਾਲ ਨੀ
ਵਜਦਾ ਕਚੈਰੀ ਗੀਦਾ ਪੈਜ ਨਾਲ ਨੀ
ਆਕੜ ਤੇ ਅਸਲਾ ਨੇ ਮੋਡਿਆ ਤੋ ਉਚੇ ਖੋਰੇ
ਕਦੋ ਮੁਲਕਤ ਹੋਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨੀ

ਇਕ ਘੋੜਾ ਥਲੇ ਦੂਜਾ ਡਬ ਨਾਲ ਨੀ
ਵਜਦਾ ਕਚੈਰੀ ਗੀਦਾ ਪੈਜ ਨਾਲ ਨੀ
ਆਕੜ ਤੇ ਅਸਲਾ ਨੇ ਮੋਡਿਆ ਤੋ ਉਚੇ ਖੋਰੇ
ਕਦੋ ਮੁਲਕਤ ਹੋਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨੀ।

Ghoda Song Video

1 thought on “ਘੋੜਾ Ghoda Lyrics in Punjabi | Karan Aujla”

Leave a Comment