ఎన్నో రాత్రులొస్తాయి గానీ Enno Ratrulosthayi Lyrics in telugu | SP Charan, Sameera Bharadwaj

Here are the full (ఎన్నో రాత్రులొస్తాయి గానీ) Enno Ratrulosthayi Lyrics In Telugu. Correct lyrics of the SP Charan, Sameera Bharadwaj’s Enno Ratrulosthayi song are now available to read. So, sing your lungs out with Enno Ratrulosthayi song lyrics & have fun.

Listen to your favourite singer’s music/songs while reading it @LyricsNum with the minimalist & clean view of all the Lyrics to better enjoy latest music & songs in different languages.

So, wait no more & view the Latest & Correct Lyrics – available in different languages. Sing along & dance to the tunes of your fav singers while playing the linked Youtube (Enno Ratrulosthayi) Video song too!

This song’s lyrics are available in:

Here are all the details of Enno Ratrulosthayi song that you need to know about.

PARTICULARS DETAILS
Song Title ఎన్నో రాత్రులొస్తాయి గానీ | Enno Ratrulosthayi
Singer Sp Charan Sameera Bharadwaj
Lyrics Enno Ratrulosthayi
Music Dr. V. Sritharan
Music Label Aditya Music
Stars Nandamuri Kalyan Ram
Album/Movie Amigos

 

Hindi & English ‘Enno Ratrulosthayi Lyrics‘ from the album – Amigos that has been sung by SP Charan, Sameera Bharadwaj are down below. The song lyrics have been written by Veturi Sundararama Murthy and the music is the composition of Dr. V. Sritharan.

(ఎన్నో రాత్రులొస్తాయి గానీ) Enno Ratrulosthayi Lyrics

 

ఎన్నో రాత్రులొస్తాయి గానీ
రాదీ వెన్నెలమ్మ
ఎన్నో ముద్దిలిస్తారు గానీ
లేదీ వేడి చెమ్మ
అన్నాడే చిన్నోడు
అన్నిట్లో ఉన్నోడు

ఆహా
ఎన్నో రాత్రులొస్తాయి గానీ
రాదీ వెన్నెలమ్మ
ఎన్నో ముద్దిలిస్తారు గానీ
లేదీ వేడి చెమ్మ

ఎన్ని మోహాలు మోసీ
ఎదల దాహాలు దాచా
పెదవి కొరికే పెదవి కొరకే
ఓహో హో
నేనిన్ని కాలాలు వేచా
ఎన్ని గాలాలు వేశా
మనసు అడిగే మరులు సుడికే
ఓహో హో

మంచం ఒకరితో అలిగిన
మౌనం వలపులే చదివినా
ప్రాయం సొగసులే వెతికినా
సాయం వయసునే అడిగినా
ఓ ఓ ఓ ఓ

ఎన్నో రాత్రులొస్తాయి గానీ
రాదీ వెన్నెలమ్మ
ఎన్నో ముద్దిలిస్తారు గానీ
లేదీ వేడి చెమ్మ

గట్టి ఒత్తిళ్ల కోసం
గాలి కౌగిళ్లు తెచ్చా
తొడిమ తెరిచే తొనల రుచికే
ఓహో హో
నీ గోటి గిచ్చుళ్ల కోసం
మొగ్గ చెక్కిళ్లు ఇచ్చా
చిలిపి పనుల చెలిమి జతకే
ఓహో హో

అంతే ఎరుగనీ అమరిక
ఎంతో మధురమే బడలిక
ఛీ పో బిడియమా సెలవిక
నాకీ పరువమే పరువిక

ఓఓ
ఓ ఓ ఓ
ఎన్నో రాత్రులొస్తాయి గానీ
రాదీ వెన్నెలమ్మ
ఎన్నో ముద్దిలిస్తారు గానీ
లేదీ వేడి చెమ్మ
అన్నాడే చిన్నోడు
అన్నిట్లో ఉన్నోడు

ఓహా
ఎన్నో రాత్రులొస్తాయి గానీ
రాదీ వెన్నెలమ్మ
ఆహా
ఎన్నో ముద్దిలిస్తారు గానీ
లేదీ వేడి చెమ్మ

Enno Ratrulosthayi Song Video

You can find all of your favourite song lyrics in english/ hindi/ japanese/ punjabi/ marathi/ dutch/ spanish languages and many more at Lyrics Numthe hub of lyrics in numerous languages.

1 thought on “ఎన్నో రాత్రులొస్తాయి గానీ Enno Ratrulosthayi Lyrics in telugu | SP Charan, Sameera Bharadwaj”

Leave a Comment