एन्नो राथरुलोस्थायी Enno Ratrulosthayi Lyrics in Hindi | SP Charan, Sameera Bharadwaj

Here are the full (एन्नो राथरुलोस्थायी) Enno Ratrulosthayi Lyrics in Hindi. Correct lyrics of the SP Charan, Sameera Bharadwaj’s Enno Ratrulosthayi song are now available to read. So, sing your lungs out with Enno Ratrulosthayi song lyrics & have fun.

Listen to your favourite singer’s music/songs while reading it @LyricsNum with the minimalist & clean view of all the Lyrics to better enjoy latest music & songs in different languages.

So, wait no more & view the Latest & Correct Lyrics In Hindi – available in different languages. Sing along & dance to the tunes of your fav singers while playing the linked Youtube (Enno Ratrulosthayi) Video song too!

This song’s lyrics are available in:

Here are all the details of Enno Ratrulosthayi song that you need to know about.

PARTICULARS DETAILS
Song Title एन्नो राथरुलोस्थायी | Enno Ratrulosthayi
Singer Sp Charan Sameera Bharadwaj
Lyrics Veturi Sundararama Murthy
Music Dr. V. Sritharan
Music Label Aditya Music
Stars Nandamuri Kalyan Ram
Album/Movie Amigos

 

The original ‘Enno Ratrulosthayi Lyrics‘ from the album – Amigos that has been sung by SP Charan, Sameera Bharadwaj can be read from below. These song lyrics are written by Lyricist – Veturi Sundararama Murthy.

(एन्नो राथरुलोस्थायी ) Enno Ratrulosthayi SP Charan, Sameera Bharadwaj Lyrics

 

एन्नो राथरुलोस्थायी गणि
राधे वेनेलम्मा
एन्नो मुधिलिष्ठारु गणि
लेडी वेदी चेम्मा
अन्नदे चिन्नोडु
अनित्लू उन्नोडु

आहा आ
एन्नो राथरुलोस्थायी गणि
राधे वेनेलम्मा
एन्नो मुधिलिष्ठारु गणि
लेडी वेदी चेम्मा

एन्नी मोहालु मोसी
एडला धहालु दाचा
पेधावी कोरीकी पेधावी कोराके
ओह हू ऊ
नेनेनी कालालु वेचा
एन्नी गालालु वेशा
मनासु अदिगे मारुलु सुदिके
ओह हू ऊ

मंचम ओकारिथू अलीगिना
मौनम वलापुले चाडिविना
प्रायं सोगसुले वेथिकिना
संयम वायसुने आदिगिना
ऊँ ऊँ ऊँ ऊँ ऊँ

एन्नो राथरुलोस्थायी गणि
राधे वेनेलम्मा
एन्नो मुधिलिष्ठारु गणि
लेडी वेदी चेम्मा

गट्टी ओथिल्ला कोसम
गाली कौगिल्लु थेछा
थोडिमा थेरीची थोनाला रुचिके
ओहो हू ऊ
नी गोटी गिछुल्ला कोसम
मोगा चेक्किल्लु इच्छा
चिलिपि पनुला चेलिमि जठके
ओहो हू ऊ

अंते एरुगनी अमरिका
एंथु मधुरमे बदलिका
ची पो बिदियामा सेलाविका
नाकी परुवमे पारुविका

ऊँ ऊँ ऊँ
ऊँ ऊँ ऊँ
एन्नो राथरुलोस्थायी गणि
राधे वेनेलम्मा
एन्नो मुधिलिष्ठारु गणि
लेडी वेदी चेम्मा
अन्नदे चिन्नोदु अन्नितलू उन्नोदु

आहा आ
एन्नो राथरुलोस्थायी गणि
राधे वेनेलम्मा
एन्नो मुधिलिष्ठारु गणि
लेडी वेदी चेम्मा

Enno Ratrulosthayi SP Charan, Sameera Bharadwaj Song Video

You can find all of your favourite song lyrics in english/ hindi/ japanese/ punjabi/ marathi/ dutch/ spanish languages and many more at Lyrics Numthe hub of lyrics in numerous languages.

2 thoughts on “एन्नो राथरुलोस्थायी Enno Ratrulosthayi Lyrics in Hindi | SP Charan, Sameera Bharadwaj”

Leave a Comment