ఏమోలే Emone Lyrics in telugu | Vijai bulganin & Aditi bhavaraju

(ఏమోలే) Emone Lyrics in Telugu:- Check out the full lyrics of the song titled “Emone” sung by Vijai bulganin & Aditi bhavaraju from album – Emone on this page.

Lyrics are available in:

Here are all the details of Emone song that you need to know about.

PARTICULARS DETAILS
Song Title ఏమోలే | Emone
Singer Vijai bulganin Aditi bhavaraju
Lyrics Emone
Music VIJAI BULGANIN
Music Label Deepthisunaina
Stars Deepthi Sunaina , Vishal
Album/Movie Emone

 

Hindi & English ‘Emone Lyrics‘ from the album – Emone that has been sung by Vijai bulganin & Aditi bhavaraju are down below. The song lyrics have been written by Suresh Banisetti and the music is the composition of VIJAI BULGANIN.

(ఏమోలే) Emone Lyrics

ఉండిపో, ఉండిపో ఉండిపోవే
గుండెలో చప్పుడై నాతో
ఉండిపో ఉండిపో ఉండిపోవే
ఊపిరై వెచ్చగా నాలో

అందమైన ఏదో లోకం
అందుతోంది నీతో ఉంటే
అంతులేని ఏదో మైకం
ఆగమన్న ఆగనంటోందే

పట్టాసై పేలే ప్రేమలో
మటాషై పోయా మత్తులో
పరాకే కమ్మే హాయిలో
పతంగై ఎగిరా నింగిలో

కోరస్: లాలె లాలె, లాలె లాలె లాలె లల్లల్లా లా
కోల కోల కళ్ళతోటి… చంపకే పిల్లా
కోరస్: లాలె లాలె, లాలె లాలె లాలె లల్లల్లా లా
వేల వేల ఊహల్లోన ముంచకే పిల్లా

నిన్ను తప్ప నన్ను నేను గుర్తుపెట్టుకోనే
ఎందుకింత ఇష్టమంటే.. ఏమోనే ఏమోనే
నీకున్నట్టే నాలో కూడా… ఇష్టం ఉన్న అంటే
ఉన్నపాటు చెప్పమంటే… ఏమోలే ఏమోలే

ప్రతి మాటే తీయని వరమే
ప్రతి చూపు పరవశమే
ప్రతి మాటే తీయని వరమే
ప్రతి చూపు పరవశమే
వేరు వేరు చేసిపోదు లేమ్మా
వేరులాగ పట్టుకున్న ప్రేమ… ప్రేమ, ప్రేమ

కోరస్: లాలె లాలె, లాలె లాలె లాలె లల్లల్లా లా
కోల కోల కళ్ళతోటి చంపకే పిల్లా
కోరస్: లాలె లాలె, లాలె లాలె లాలె లల్లల్లా లా
వేల వేల ఊహల్లోన ముంచకే పిల్లా

ఉండిపో ఉండిపో ఉండిపోవా
కంటికే రెప్పలా నాతో
ఉండిపో ఉండిపో ఉండిపోవా
నీడలా ఎప్పుడు నాతో

అల్లుకుంది ఏదో బంధం
అందుకనే ఇంతానందం
ఇద్దరిని కలిపెను కాలం
మరువను జీవితకాలం
పట్టాసై పేలే ప్రేమలో
మటాషై పోయా మత్తులో
హఠాత్తుగా జరిగే తంతులో
అమాంతం ఎన్ని వింతలో

కోరస్: లాల లాల, లాల లాల లాల లల్లల్లా లా
చల్ల చల్ల గాలే నన్ను తాకనే నీలా
కోరస్: లాలె లాలె, లాలె లాలె లాలె లల్లల్లా లా
అల్లిబిల్లి అల్లరేదో రేగెనే చాలా
ఏమోనే సాంగ్ లిరిక్స్

Emone Song Video

1 thought on “ఏమోలే Emone Lyrics in telugu | Vijai bulganin & Aditi bhavaraju”

Leave a Comment