डोन्त मेस्स विथ हिम् Don’t Mess With Him Lyrics in Hindi | Tippu, Ranjith & Aniruddha Sastry

(डोन्त मेस्स विथ हिम्) Don’t Mess With Him Lyrics in Hindi:- Check out the full lyrics of the song titled “Don’t Mess With Him” sung by Tippu, Ranjith & Aniruddha Sastry from album – Karanti on this page.

Lyrics are available in:

Here are all the details of Don’t Mess With Him song that you need to know about.

PARTICULARS DETAILS
Song Title डोन्त मेस्स विथ हिम् | Don’t Mess With Him
Singer Tippu, Ranjith & Aniruddha Sastry
Lyrics Chethan Kumar
Music V Harikrishna
Music Label DBeatsMusicWorld
Stars Darshan Thoogudeepa, Rachitha Ram, Dr V Ravichandran & Sumalatha
Album/Movie Karanti

 

Hindi & English ‘Don’t Mess With Him Lyrics‘ from the album – Karanti that has been sung by Tippu, Ranjith & Aniruddha Sastry are down below. The song lyrics have been written by Tippu, Ranjith & Aniruddha Sastry and the music is the composition of Tippu, Ranjith & Aniruddha Sastry.

(डोन्त मेस्स विथ हिम् ) Don’t Mess With Him Lyrics

केली पदेदिद्दल्ला
सुम्ने बन्दिद्दल्ला
यारो कोत्तिद्दल्ला
यारो बित्तिद्दल्ला

हङे गेद्दिद्दल्ला
हङु केले इल्ला
माताली हेलोदल्ला
हगुरा अल्लवे अल्ला

भूपतदली मासदन्था चापु
भोर्गरेयुवा रभसदा ग्राफु
आने बरुतिदे होदिरले क्लापु
ओन्द्सला

डोन्त मेस्स विथ हिम्
इरली जाग्रते
दोन्त मेस्स विथ हिम्
इवनु दन्तकथे

डोन्त मेस्स विथ हिम्
इरली जाग्रते
दोन्त मेस्स विथ हिम्
इवनु दन्तकथे

ण्यायदा परवागी तूगुवा तक्कदि
कवदे किम्मत्तिल्ला कालेलेयोदु बित्बिदि
नुग्गो रथविदु गौरवा कोत्बिदि
पदवी मदगलु अन्तल्ल सुम्निद्बिदि
सुम्निद्बिदि

गर्वक्के अभरन
घनतेगे भूशन
हेसरल्ले सन्चलन
तरो महाफिरङा
केलिद्दु नीदुवा कै
धैर्यवन्नु बेक्चिसो मै
अभिमानदा अले हुक्चेब्बिसो
महा तरङा

गदी इल्लदा साम्राज्य
बिदुविल्लदा आदलित
निल्लदा एए जयघोश
रकिसिदा होसा इतिहास

डोन्त मेस्स विथ हिम्
इरली जाग्रते
दोन्त मेस्स विथ हिम्
इवनु दन्तकथे

डोन्त मेस्स विथ हिम्
निल्लदु जयघोश
दोन्त मेस्स विथ हिम्
इवनु इतिहास

Don’t Mess With Him Song Video

2 thoughts on “डोन्त मेस्स विथ हिम् Don’t Mess With Him Lyrics in Hindi | Tippu, Ranjith & Aniruddha Sastry”

Leave a Comment