దర్శన Darshana Lyrics in telugu | Anurag Kulkarni

Here are the full (దర్శన) Darshana Lyrics. Correct lyrics of the Anurag Kulkarni’s Darshana song are now available to read. So, sing your lungs out with Darshana song lyrics & have fun.

Listen to your favourite singer’s music/songs while reading it @LyricsNum with the minimalist & clean view of all the Lyrics to better enjoy latest music & songs in different languages.

So, wait no more & view the Latest & Correct Lyrics – available in different languages. Sing along & dance to the tunes of your fav singers while playing the linked Youtube (Darshana) Video song too!

This song’s lyrics are available in:

Here are all the details of Darshana song that you need to know about.

PARTICULARS DETAILS
Song Title దర్శన | Darshana
Singer Anurag Kulkarni
Lyrics Darshana
Music ChaitanBharadwaj
Music Label Aditya Music
Stars Kiran Abbavaram, Kashmira, Murali Sharma
Album/Movie Vinaro Bhagyamu Vishnu Katha

 

Hindi & English ‘Darshana Lyrics‘ from the album – Vinaro Bhagyamu Vishnu Katha that has been sung by Anurag Kulkarni are down below. The song lyrics have been written by Bhaskarabatla and the music is the composition of ChaitanBharadwaj.

(దర్శన) Darshana Lyrics

 

మనసే మనసే.. తననే కలిసే
అపుడే అపుడే.. తొలిప్రేమలోన పడిపోయా కదా
తనతో నడిచే.. అడుగే మురిసే
తనకావిషయం.. మరి చెప్పలేక.. ఆగిపోయా కదా
ఎన్నో ఊసులు ఉన్నాయిలే.. గుండే లోతుల్లో
అన్నీ పంచేసుకుందామంటే.. కళ్ళముందు లేదాయే
దర్శన దర్శన.. తన దర్శనానికింక
ఎన్నాళ్ళు కన్నీళ్ళతో.. ఉండాలిలా

తట్టుకోడం కాదే నావల్లా వయ్యారీ పిల్లా
గుక్కపట్టి ఏడుస్తోందే ప్రాణం నీవల్లా
తట్టుకోడం కాదే నావల్లా వయ్యారీ పిల్లా
గుక్కపట్టి ఏడుస్తోందే ప్రాణం నీవల్లా

ఇష్టమైంది లాగేసుకుంటే.. చంటిపిల్లాడల్లాడినట్టే
దిక్కు తోచకుందే.. నాకు నువ్వే లేకుంటే
నువ్వుగాని నాతో ఉంటే.. నవ్వులేరుకుంటానంతే
నీ జతలో క్షణాలకే.. దొరికేను పరిమళమే
చక్కగా చెట్టా పట్టా.. తిరిగాం అట్టా ఇట్టా
అరె లెక్క పెట్టుకుంటే.. బోలెడు ఉన్నాయిలే చెప్పాలంటే

తట్టుకోడం కాదే నావల్లా వయ్యారీ పిల్లా
గుక్కపట్టి ఏడుస్తోందే ప్రాణం నీవల్లా
తట్టుకోడం కాదే నావల్లా వయ్యారీ పిల్లా
గుక్కపట్టి ఏడుస్తోందే ప్రాణం నీవల్లా

దారులన్ని మూసేసినట్టే.. చీకటేసి కప్పేసినట్టే
నువ్వు లేకపోతే.. నేను ఉన్నా లేనట్టే
చందమామా రావే రావే
జాబిలమ్మ రావే రావే
కమ్ముకున్న ఈ మేఘాలలో.. వెలుతురు కనబడదే
బెంగతో ఇల్లా ఇల్లా.. పోయెలా ఉన్నానే పిల్లా
నువ్వొచ్చేదాక పచ్చి గంగైనా ముట్టనులే.. నీమీదొట్టే

తట్టుకోడం కాదే నావల్లా వయ్యారీ పిల్లా
గుక్కపట్టి ఏడుస్తోందే ప్రాణం నీవల్లా
తట్టుకోడం కాదే నావల్లా వయ్యారీ పిల్లా
గుక్కపట్టి ఏడుస్తోందే ప్రాణం నీవల్లా

Darshana Song Video

You can find all of your favourite song lyrics in english/ hindi/ japanese/ punjabi/ marathi/ dutch/ spanish languages and many more at Lyrics Numthe hub of lyrics in numerous languages.

2 thoughts on “దర్శన Darshana Lyrics in telugu | Anurag Kulkarni”

Leave a Comment