ਕਪਲ Couple Lyrics in Punjabi | Jazzy B

(ਕਪਲ) Couple Lyrics in Punjabi:- Check out the full lyrics of the song titled “Couple” sung by Jazzy B from album – Couple on this page.

Lyrics are available in:

Here are all the details of Couple song that you need to know about.

PARTICULARS DETAILS
Song Title ਕਪਲ | Couple
Lyrics Couple
Singer Jazzy B
Music Dr. Zeus
Music Label Jazzy B Records
Stars Millind Gaba, Sana Sultan
Album/Movie Couple

 

Hindi & English ‘Couple Lyrics‘ from the album – Couple that has been sung by Jazzy B are down below. The song lyrics have been written by Jaggi Jagowal and the music is the composition of Dr. Zeus.

(ਕਪਲ) Couple Lyrics

ਸੂਟਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲੈ ਡਿਜਾਈਨ ਸੋਹਣਿਆਂ
ਆਵੇਗਾ ਕਦੋ ਤੂੰ ਦੱਸ ਲੈਣ ਸੋਹਣਿਆਂ

ਓ ਸੂਟਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਸੋਚ ਲਏ ਤੂੰ ਡਿਜਾਈਨ ਸੋਹਣਿਆਂ
ਆਯੁਨਗਾ ਆਯੁਨਗਾ ਛੇਤੀ ਮੈਂ ਲੈਣ ਸੋਹਣਿਆਂ

ਹੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚਨਾ ਬੜੇ ਵੈਡਿੰਗ ਦੀ ਫੋਟੋ
ਸੱਚੀ ਚਾਹ ਹੈ ਇਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜਾ

ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੋਕੀ ਕੇਹਨ ਅਲ੍ਹਣੇ
ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਪਲ ਖੜਾ

ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੋਕੀ ਕੇਹਨ ਹਾਣੀਆਂ
ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਪਲ ਖੜਾ

ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਪਲ ਖੜਾ
ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਪਲ ਖੜਾ

ਹੋ ਅੱਜ ਕਲ ਖੁਸ਼ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣੀ ਆ ਜੱਟਾ ਮੈਂ ਵੇ
ਨੈਣਾ ਵਿਚ ਤੂੰ ਲੈ ਲਈ ਆ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ

ਹੋ ਅੱਜ ਕਲ ਖੁਸ਼ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣੀ ਆ ਜੱਟਾ ਮੈਂ ਵੇ
ਨੈਣਾ ਵਿਚ ਤੂੰ ਲੈ ਲਈ ਆ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ

ਹੋ ਅੱਜ ਕਲ ਖੁਸ਼ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣੀ ਆ ਤੂੰ ਤਾ ਨੀ
ਨੈਣਾ ਵਿਚ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ ਆ ਆ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ

ਓ ਚਡ ਦੀ ਸਿਆਲ ਭਰ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜਾਵੇ
ਬਾਗ ਰੀਝਆ ਵਾਲਾ ਕਰਦੀ ਹਰਾ

ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੋਕੀ ਕੇਹਨ ਅਲ੍ਹਣੇ
ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਪਲ ਖੜਾ

ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੋਕੀ ਕੇਹਨ ਹਾਣੀਆਂ
ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਪਲ ਖੜਾ

ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਪਲ ਖੜਾ

ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਪਲ ਖੜਾ

ਗੋਰਿਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਗੋਲ੍ਡ ਦੇ ਕੰਗਣੇ
ਤੂੰ ਲਿਖ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਹਰਾ

ਗੋਰਿਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਗੋਲ੍ਡ ਦੇ ਕੰਗਣੇ
ਤੂੰ ਲਿਖ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਹਰਾ

ਗੋਰਿਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਗੋਲ੍ਡ ਦੇ ਕੰਗਣੇ
ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਰੰਗਨੇ

ਜੱਗੀ ਜਾਗੋ ਵਾਲੀ ਜੰਝ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹਾਏ ਨੀ
ਆਯੂ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਰਾਂ

ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੋਕੀ ਕੇਹਨ ਅਲ੍ਹਣੇ
ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਪਲ ਖੜਾ

ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੋਕੀ ਕੇਹਨ ਹਾਣੀਆਂ
ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਪਲ ਖੜਾ

ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਪਲ ਖੜਾ

ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਪਲ ਖੜਾ

Couple Song Video

1 thought on “ਕਪਲ Couple Lyrics in Punjabi | Jazzy B”

Leave a Comment