ਬੋਲੋ ਤਾ ਰਾ ਰਾ Bolo Ta Ra Ra Lyrics in Punjabi | Daler Mehndi

(ਬੋਲੋ ਤਾ ਰਾ ਰਾ) Bolo Ta Ra Ra Lyrics in Punjabi:- Check out the full lyrics of the song titled “Bolo Ta Ra Ra” sung by Daler Mehndi from album – Bhangra Or Die on this page.

Lyrics are available in:

Here are all the details of Bolo Ta Ra Ra song that you need to know about.

PARTICULARS DETAILS
Song Title ਬੋਲੋ ਤਾ ਰਾ ਰਾ| Bolo Ta Ra Ra
Lyrics Bolo Ta Ra Ra
Singer Daler Mehndi
Music Jawahar Wattal
Music Label Sony Music Entertainment
Stars Daler Mehndi
Album/Movie Bhangra Or Die

 

Hindi & English ‘Bolo Ta Ra Ra Lyrics‘ from the album – Bhangra Or Die that has been sung by Daler Mehndi are down below. The song lyrics have been written by Daler Mehndi / Jawahar Wattal / Ravi Pawar / Sanjeev Anand and the music is the composition of Jawahar Wattal.

(ਬੋਲੋ ਤਾ ਰਾ ਰਾ) Bolo Ta Ra Ra Lyrics

ਬੋਲੋ ਤਾਰਾ ਰਾਰਾ
ਹਯੋ ਰੱਬਾ ਹਾਯੋ ਰੱਬਾ
ਹਯੋ ਰੱਬਾ ਹਾਯੋ ਰੱਬਾ
ਗੱਡੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗਡੀਰੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ
ਗੱਡੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗਡੀਰੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ
ਛਾਡਿਆਂ ਦੇ ਤੱਤੂ ਉੱਟੇ ਤਪ ਛਡ ਦੀ
ਬੋਲੋ ਤਾਰਾ ਰਾ ਰਾ, ਕੰਜਰੀ ਕਲੋਲ ਕਰੜੀ
ਬੋਲੋ ਤਾਰਾ ਰਾ ਰਾ, ਕੰਜਰੀ ਕਲੋਲ ਕਰੜੀ
ਬੋਲੋ ਤਾਰਾ ਰਾ ਰਾ, ਕੰਜਰੀ ਕਲੋਲ ਕਰੜੀ, ਬੋਲੋ ਤਾਰਾ ਰਾ ਰਾ ਹੈ
ਹਯੋ ਰੱਬਾ ਹਾਯੋ ਰੱਬਾ
ਹਯੋ ਰੱਬਾ ਹਾਯੋ ਰੱਬਾ

ਹਾਰ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾ ਕੇ ਗਾਈ ਜਾਦੋਂ ਮੇਲੇ ਵਿਚਾਰ
ਹਾਰ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾ ਕੇ ਗਾਈ ਜਾਦੋਂ ਮੇਲੇ ਵਿਚਾਰ
ਬਾਣੀਏ ਦੀ ਹੱਟੀ ਵੀ ਜਾਕੇ ਵਧ ਗਈ, ਬੋਲੋ ਤਾਰਾ ਰਾ
ਬਾਣੀਏ ਦੀ ਹੱਟੀ ਵੀ ਜਾਕੇ ਵਧ ਗਈ, ਬੋਲੋ ਤਾਰਾ ਰਾ
ਬੋਲੋ ਤਾਰਾ ਰਾ ਬਾਣੀਏ ਦੀ ਅੱਖ ਲਾਰਡ ਗਾਈ, ਬੋਲੋ ਤਾਰਾ ਰਾ ਰਾ ਹੈ
ਹਯੋ ਰੱਬਾ ਹਾਯੋ ਰੱਬਾ
ਹਯੋ ਰੱਬਾ ਹਾਯੋ ਰੱਬਾ

ਮਿਟੈ ਮਿਟੈ ਬੋਲਾ ਨਾਲ ਕਾਲਜੇ ਨੁੰ ਖਿਚ ਦੀ
ਮਿਟੈ ਮਿਟੈ ਬੋਲਾ ਨਾਲ ਕਾਲਜੇ ਨੁੰ ਖਿਚ ਦੀ
ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਵੇ ਰਚਦੀ, ਬੋਲੋ ਤਾਰਾ ਰਾ
ਮਹਿੰਦੀ ਪੀਛੇ ਫਿਰੇ ਨਚਦੀ, ਬੋਲੋ ਤਾ ਰਾ ਰਾ
ਮਹਿੰਦੀ ਪੀਛੇ ਫਿਰੇ ਨਚਦੀ, ਬੋਲੋ ਤਾ ਰਾ ਰਾ
ਮਹਿੰਦੀ ਪੀਛੇ ਫਿਰੇ ਨਚਦੀ, ਬੋਲੋ ਤਾ ਰਾ ਰਾ ਹਾਏ
ਹਯੋ ਰੱਬਾ ਹਾਯੋ ਰੱਬਾ
ਹਯੋ ਰੱਬਾ ਹਾਯੋ ਰੱਬਾ

ਦੁਹਰਾਓ*

ਗੱਡੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗਡੀਰੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ
ਗੱਡੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗਡੀਰੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ
ਛਾਡਿਆਂ ਦੇ ਤੱਤੂ ਉੱਟੇ ਤਪ ਛਡ ਦੀ
ਬੋਲੋ ਤਾਰਾ ਰਾ ਰਾ, ਕੰਜਰੀ ਕਲੋਲ ਕਰੜੀ
ਬੋਲੋ ਤਾਰਾ ਰਾ ਰਾ, ਕੰਜਰੀ ਕਲੋਲ ਕਰੜੀ
ਬੋਲੋ ਤਾਰਾ ਰਾ ਰਾ, ਕੰਜਰੀ ਕਲੋਲ ਕਰੜੀ, ਬੋਲੋ ਤਾਰਾ ਰਾ ਰਾ ਹੈ
ਹਯੋ ਰੱਬਾ ਹਾਯੋ ਰੱਬਾ
ਹਯੋ ਰੱਬਾ ਹਾਯੋ ਰੱਬਾ

Bolo Ta Ra Ra Song Video

Leave a Comment